Podział majątku | Kancelaria adwokacka Wieniawska Adwokaci

Podział majątku

Sprawy o podział majątku – Adwokat Lublin

Postępowania dotyczące spraw o podział majątku małżonków, czy też nakładów czynionych z majątku osobistego na majątek wspólny lub z majątku wspólnego na majątek osobisty należą do najbardziej skomplikowanych i konfliktogennych postępowań. Sprawy o podział majątku wspólnego są rozpoznawane przez sądy rejonowe. Tylko wyjątkowo sąd w postępowaniu rozwodowym może na zgodny wniosek małżonków dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jeżeli strony nie są w stanie sporządzić takiego planu, muszą wnosić o jego podział poprzez oddzielny wniosek złożony do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca położenia majątku. Sąd na wniosek małżonków dokona podziału składników majątku wspólnego, tj. nieruchomości, ruchomości i oszczędności, a także dokona wzajemnych rozliczeń pomiędzy małżonkami.

Kancelaria Adwokacka Wieniawska Adwokaci dba o to, aby umożliwić Klientowi jak najkorzystniejszy sposób finalizacji spraw o podziału majątku. Jeżeli nie ma zgody drugiej strony w zakresie zaproponowanych warunków, a negocjacje i mediacje nie przynoszą efektów, wspieramy naszych Klientów w postępowaniu sądowym, zmierzając do uzyskania satysfakcjonującego ich orzeczenia. Sporządzamy plany podziałów, korzystamy z fachowej wiedzy specjalistów w przedmiocie wycen nieruchomości, ruchomości, płodów rolnych oraz nakładów.

Wspominając o sprawach o podział majątku wspólnego małżonków nie można zapomnieć o coraz częstszych sprawach o podział majątku powstałego w czasie trwania związków partnerskich, czy też konkubinatów. Sprawy te są trudniejsze, albowiem opierają się na innej podstawie prawnej. W tego rodzaju postępowaniach nasi adwokaci od spraw majątkowych efektywnie wspierają naszych Klientów na całej drodze sądowej, zaczynając od wezwań do zapłaty, poprzez negocjacje, sporządzenie pozwu i wniosków dowodowych, a także analizę i ewentualne kwestionowanie opinii biegłych powołanych na potrzeby toczącego się postępowania. Kancelaria Adwokacka Wieniawska Adwokaci stara się doprowadzić do odzyskania przez naszego Klienta kwot, jakie zainwestował w majątek byłego partnera lub uczciwy podział tego, co partnerzy wspólnie wypracowali. Kancelaria Adwokacka Wieniawska Adwokaci zajmuje się również postępowaniami dotyczącymi zniesienia współwłasności.

INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.