Korzystny wyrok TSUE C-520/21 - Bank nie ma prawa żądać wynagrodzenia za korzystanie z wypłaconego kapitału
Blog

Korzystny wyrok TSUE C-520/21 - Bank nie ma prawa żądać wynagrodzenia za korzystanie z wypłaconego kapitału

15/06/2023
adw. Karol Chojnowski

 

Kredyty we frankach. Decyzja niekorzystna dla banków

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie w istotnej dla banków i ich klientów z kredytami frankowymi sprawie. Rozpoznawana była kwestia opłat za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu oraz zabezpieczenia na czas postępowania w przedmiocie ważności umowy.

Sprawa o sygnaturze C-520/21 dotyczy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu. Chodzi z jednej strony o to, czy banki mogą domagać się od konsumenta jakichkolwiek innych świadczeń oprócz zwrotu wypłaconego kapitału i zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, z drugiej zaś – o dochodzenie od banku roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych.

 

Bank nie ma prawa żądać wynagrodzenia za korzystanie z wypłaconego kapitału

Trybunał stwierdził, że dyrektywa stoi na przeszkodzie temu, by bank miał prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot wypłaconego kapitału oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę. Trybunał uznał, że przyznanie takiego prawa przyczyniłoby się do wyeliminowania efektu odstraszającego wywieranego na przedsiębiorców. Jednocześnie, skuteczność ochrony przyznanej konsumentom przez dyrektywę byłaby zagrożona, gdyby byli oni narażeni, w związku z powoływaniem się na swoje prawa wynikające z dyrektywy, na ryzyko zapłaty takiej rekompensaty. Taka wykładnia groziłaby stworzeniem sytuacji, w których bardziej korzystne dla konsumentów byłoby raczej kontynuowanie wykonania umowy zawierającej nieuczciwy warunek niż skorzystanie z praw, które wywodzą oni ze wspomnianej dyrektywy.

Trybunał podkreślił również, że w niniejszej sprawie ewentualne uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną jest skutkiem stosowania nieuczciwych warunków przez Bank. W związku z tym nie można dopuścić ani do tego, by czerpał on korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem zachowania, ani do tego, by otrzymał odszkodowanie za niedogodności nim wywołane.

Dodatkowo Trybunał potwierdził, że argument dotyczący stabilności rynków finansowych nie ma znaczenia w ramach wykładni dyrektywy, która ma na celu ochronę konsumentów. Przedsiębiorcy nie mogą obchodzić celów realizowanych przez dyrektywę ze względu na zachowanie stabilności rynków finansowych. Do instytucji bankowych należy bowiem organizacja działalności w sposób zgodny z tą dyrektywą.

Jednocześnie Trybunał stwierdził, że prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych.

Należy pamiętać, że orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

Wystąpienie z roszczeniem o unieważnienie umowy kredytowej waloryzowanej albo denominowanej do waluty obcej, w mojej ocenie, stało się jeszcze bezpieczniejsze, niż było do tej pory. Duża cześć naszych Klientów czekała z decyzją o wniesieniu powództwa na wynik dzisiejszej sprawy. Bardzo korzystny wyrok z pewnością pozwoli podjąć im decyzję.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z kancelarią celem przeprowadzenia analiz Państwa umów kredytowych pod kątem możliwości ustalenia ich nieważności.

 

 

 

 

5/5
Twoja ocena
Dziękujemy za ocenę
Komentarze z facebooka
INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.