Jak obniżyć koszty kredytu? Sankcja kredytu darmowego.
Blog

Jak obniżyć koszty kredytu? Sankcja kredytu darmowego.

10/05/2022
Adw. Konrad Łosicki

Co to jest kredyt darmowy?

Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, jeżeli bank narusza określone tam obowiązki informacyjne, wówczas kredytobiorca, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia, spłaca kredyt bez odsetek i innych kosztów, na przykład prowizji.

Przykład nr 1:

Kredytobiorca wziął 50 000 zł kredytu, dokonał do tej pory spłaty 5000 zł kapitału i 6000 zł odsetek. Do zwrotu, w przypadku skorzystania sankcji kredytu darmowego, będzie miał 6000 zł.

Kredytobiorca wziął 50 000 zł kredytu, który spłacił w całości. Zapłacił tym samym 71370 zł, z czego 50 000 zł kapitału, 21370 zł tytułem odsetek. Do zwrotu, w przypadku skutecznego skorzystania z sankcji kredytu darmowego, będzie miał 21370 zł.

Kredytobiorca wziął 50 000 zł kredytu. Z kwoty kapitału bank pobrał 5000 zł tytułem prowizji, więc konsument otrzymał „do ręki” 45 000 zł. Kredyt został spłacony w całości. Zapłacił tym samym 71370 zł, z czego 45000 zł kapitału, 21370 zł tytułem odsetek, ale dodatkowo 5000 zł tytułem prowizji. Do zwrotu, w przypadku skutecznego skorzystania z sankcji kredytu darmowego, będzie miał 26370 zł.

Sankcja ta dotyczy umów kredytu konsumenckiego, czyli takich, których wysokość nie przekracza 255 000 zł i które zawarte są przez konsumenta. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem nawet, jeśli kredyt został spłacony przez kredytobiorcę, ma on jeszcze rok od zakończenia umowy na złożenie stosownego oświadczenia. Czasami możliwe jest obniżenie kosztów kredytu także w jeszcze starszych umowach.

Problem naruszania przez banki obowiązków informacyjnych i innych nieprawidłowych praktyk jest częstszy, niż się wydaje i może dotyczyć na przykład podania błędnej RRSO (rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania), błędnej całkowitej kwoty kredytu, niewłaściwej stopy oprocentowania, warunków i procedury zmiany stopy oprocentowania, kolejności zaliczania rat kredytu. Może także powstać, gdy bank nie informuje albo nie informuje w sposób poprawny kredytobiorcy o wszystkich kosztach, do których poniesienia jest i będzie zobowiązany.

Co zrobić aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego i obniżyć koszty kredytu konsumenckiego?

Przede wszystkim należy przeanalizować swoją umowę kredytową – wraz z załącznikami – pod kątem tych naruszeń. Następnie sporządzić odpowiednie oświadczenie i wysłać je do banku. Jeżeli bank w dalszym ciągu będzie odmawiał obniżenia przyszłych kosztów kredytu i zwrotu już zapłaconych, wtedy należy wystąpić z pozwem do sądu. Wszystkie powyższe czynności wymagają znajomości odpowiednich przepisów, dlatego też polecamy skorzystać z usług doświadczonej kancelarii.

Kancelaria uzyskała wiele korzystnych dla Kredytobiorców wyroków, w których Sąd zastosował na ich rzecz sankcję kredytu darmowego.

Adw. Konrad Łosicki

3.7/5
Twoja ocena
Dziękujemy za ocenę
Komentarze z facebooka
INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.