Sankcja kredytu darmowego – jak odzyskać koszty kredytu – Wieniawska Adwokaci
Blog

Sankcja kredytu darmowego – jak odzyskać koszty kredytu – Wieniawska Adwokaci

09/03/2023
Wieniawska Adwokaci


 
Przez ostatnie dwa lata reprezentowaliśmy naszych klientów w sądach w sporach z bankami i instytucjami pożyczkowymi o obniżenie rat kredytu w związku z zastosowaniem sankcji kredytu darmowego. W tym czasie, do dnia publikowania tego wpisu, uzyskaliśmy 98 wyroków zasądzających zwrot zapłaconych już kosztów kredytu, czyli najczęściej zwrot odsetek i prowizji w związku z zastosowaniem sankcji kredytu darmowego. Pomagaliśmy uzyskać tzw. „kredyt darmowy” przed Sądami Okręgowymi i Rejonowymi w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Bydgoszczy, Katowicach i innych miastach. Wielkość roszczeń w prowadzonych przez nas sprawach zawierała się w granicach od 1400 zł do ponad 100 000 zł. Pierwsze wyroki uzyskiwaliśmy już w 2021 r. i mamy już zasądzające wyroki prawomocne.  
 
Sankcja kredytu darmowego polega na tym, że konsument po złożeniu oświadczenia w odpowiednim terminie, jeżeli bank naruszył obowiązki informacyjne wobec klienta, spłaca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy. Innymi słowy spłaca wtedy sam kapitał – to właśnie jest sankcja kredytu darmowego, zwana także kredytem darmowym. Kredyt darmowy to swojego rodzaju kara dla kredytodawcy za brak lub nieprawdziwe informacje w umowie kredytu. Z perspektywy kredytobiorcy sankcja kredytu darmowego to obniżenie rat kredytu. 
 
Stosując tzw. kredyt darmowy sądy najczęściej uwzględniały postawiony przez nasze kancelarie adwokackie zarzut błędnego określenia przez bank RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania) i całkowitej kwoty do zapłaty w umowie kredytu. Podanie tych informacji w sposób nieprecyzyjny jest o tyle krzywdzące, że zawsze prowadzi do niekorzystnych skutków dla klienta banku. Jeśli RRSO i całkowita kwota do zapłaty są zaniżone, wtedy potencjalny klient wybiera spośród różnych ofert tą mniej dla siebie korzystną. Jeśli RRSO i całkowita kwota do zapłaty są zawyżone, wtedy klient banku, już po podpisaniu umowy w każdej racie nadpłaca kredyt, uiszczając koszty nienależne bankowi.  
 
Sądy uwzględniały także inne postawione przez nasze kancelarie adwokackie zarzuty skutkujące sankcją kredytu darmowego. Wymienić spośród nich można brak jasnej informacji o zasadach zmiany kosztów kredytu, brak pełnej informacji o procedurze wcześniejszej spłaty kredytu i obowiązku proporcjonalnego zwrotu prowizji, brak pełnej informacji o zawartej umowie ubezpieczenia. Jeżeli sąd podzieli choć jeden zarzut – raty będą obniżone. 
 
W jednej umowie kredytowej bank potrafi tak zawyżyć RRSO i całkowitą kwotę do zapłaty, że kredytobiorca nadpłaca w całym okresie kredytowania nawet 15 rat. Łatwo wyobrazić sobie zysk stosującego takie metody banku, jeżeli to samo uchybienie znajduje się np. w 10 000 umów kredytowych. Dużo? Takie praktyki nie są wyjątkowe. Z naszego doświadczenia wynika, że niektóre banki stosują zawyżone koszty kredytu (co ma właśnie wpływ na RRSO i całkowitą kwotę do zapłaty) w każdym wzorze umowy! Nasze kancelarie adwokackie pracując nad tymi sprawami już 2 lata zauważyły, że skala tego procederu jest ogromna. Banki stoją na stanowisku, że wszystko po ich stronie jest w porządku, ale przeczy temu orzecznictwo sądów powszechnych i prawodawstwo unijne. Raty są obniżane, a koszty kredytu zwracane.  
 
Tematem sankcji kredytu darmowego zajmuje się już TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Orzeczenie TSUE i temat sankcji kredytu darmowego mogą być nawet bardziej kosztowne dla banków niż kredyty tzw. „frankowe”.  
 
Co jest potrzebne do skorzystania z sankcji kredytu darmowego i uzyskania tzw. „kredytu darmowego”? 
Kredyt musi być przeznaczony na cele konsumenckie; 
Kredyt powinien być spłacony wcześniej, niż rok temu (może być w trakcie spłaty), ale są od tego wyjątki; 
Zaświadczenie z banku o historii spłaty (kapitał, odsetki, prowizja); 
Zgłoszenie się do doświadczonego prawnika, który oceni umowę i pozwie w Waszym imieniu bank, jeśli zajdzie taka potrzeba.  
 
Kredyt nie musi być spłacony w całości, ale wystarczy, że trwa choćby jeden dzień. Warto porozmawiać z prowadzącym sprawę adwokatem lub radcą prawnym o możliwości obniżenia rat kredytu jeszcze przed wyrokiem w drodze zabezpieczenia. W postępowaniu o skorzystanie z sankcji kredytu darmowego istnieje możliwość obniżenia rat kredytu na czas trwania postępowania, jeżeli kredyt jest w trakcie spłaty. 

 
Wieniawska Adwokaci z Lublina to trzy kancelarie adwokackie - adwokaci i prawnicy, którzy specjalizują się w sankcji kredytu darmowego i innych sprawach dotyczących kredytów, w tym tzw. frankowych i z WIBORem. Zespół 9 prawników, w tym 3 adwokatów, może pochwalić się wieloma prawomocnymi wyrokami, na mocy których sąd zasądził na rzecz klientów zwrot kosztów kredytu – czyli zwrot odsetek i prowizji – które zapłacił na rzecz banku kredytobiorca. Mamy siedzibę w Lublinie, ale działamy w całej Polsce. Obsługujemy klientów i stajemy na rozprawach także zdalnie.  
 
W związku z rosnącą popularnością tematu sankcji kredytu darmowego, w Internecie będzie można zauważyć kolejne osoby, które będą twierdzić, że są ekspertami lub mają kilkuletnie doświadczenie w temacie sankcji kredytu darmowego. Temat sankcji w większej skali znany jest nawet sądom dopiero od niedawna. Dlatego należy wybierać tylko kancelarie adwokackie lub radcowskie z doświadczeniem i ostrożnością.  

Zapraszamy Państwa do kontaktu z kancelarią celem przeprowadzenia analiz Państwa umów kredytowych pod kątem możliwości uzyskania kredytu darmowego.


Zespół Wieniawska Adwokaci:

Adwokat Aleksandra Bieniek
Adwokat Karol Chojnowski
Adwokat Konrad Łosicki
 
 
 

5/5
Twoja ocena
Dziękujemy za ocenę
Komentarze z facebooka
INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.