Wygrana przeciwko PKO BP S.A. - unieważnienie umowy
Blog

Wygrana przeciwko PKO BP S.A. - unieważnienie umowy

27/07/2023
adw. Karol Chojnowski

Powszechna Kasia Oszczędności Bank Polski S.A. w pierwszej instancji przegrywa proces CHF.


Sąd Okręgowy w Lublinie ogłosił 19 lipca 2023. wyrok w sprawie naszych Klientów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.., którym:

 – uwzględnił zarzut nieważności umowy kredytowej i zasądził na rzecz Powodów zwrot rat kredytowych w kwocie 39 092,38 CHF oraz 26 400 zł wraz z odsetkami,

 – zasądził na rzecz powoda 11 934 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Jako roszczenie główne powództwo obejmowało zapłatę (zwrot rat kredytowych) z tytułu nieważności umowy kredytowej, a roszczeniem ewentualnym był zwrot nadpłaty z tytułu wystąpienia w umowie klauzul abuzywnych (odfrankowienie). Powództwo ewentualne zostało oddalone, a sąd uwzględnił roszczenie główne i orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Sprawa dotyczy umowy o kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT zawartej w 2008r. z PKO BP S.A.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia, sąd wskazał, że podziela zarzut nieważności umowy kredytowej, oraz że w umowie wystąpiły niedozwolone klauzule, co uprawnia do żądania zwrotu zapłaconych rat kredytowych.

Wyrok nie jest prawomocny, sygn. akt I C 1313/21

Sprawę z ramienia kancelarii prowadził adwokat Karol Chojnowski.

 

Jak zrobić pierwszy krok do uwolnienia się od kredytu frankowego?


Jeśli zawarłeś umowę kredytu frankowego, nie czekaj – zleć nam analizę swojej sprawy i dowiedz się, jakie są Twoje szanse w postępowaniu sądowym. Po przeanalizowaniu umowy przedstawimy nasza ofertę współpracy.

Reprezentujemy kredytobiorców w procesach sądowych dotyczących tzw. kredytów we frankach szwajcarskich (zarówno kredytów indeksowanych kursem CHF, jak i kredytów denominowanych do CHF). Zajmujemy się również kredytami indeksowanymi do innych walut takich jak EUR, GPB, USD.

Przed przyjęciem zlecenia dokonujemy nieodpłatnie weryfikacji umowy kredytowej oraz wyliczenia wysokości roszczeń. W każdym przypadku przedstawiamy co najmniej dwa warianty wynagrodzenia za prowadzenie sprawy. Informujemy również o ewentualnych kosztach na wypadek przegranej, co umożliwia Klientowi podjęcie świadomej decyzji opartej nie tylko na możliwych do uzyskania korzyściach, ale i ekonomicznym ryzyku wszczęcia postępowania sądowego. Do momentu podpisania umowy z Kancelarią klient nie jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów obsługi prawnej.

Pomożemy Ci uwolnić się od kredytu frankowego!

5/5
Twoja ocena
Dziękujemy za ocenę
Komentarze z facebooka
INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.