Kredyty „frankowe” dla przedsiębiorców: Nowe możliwości stwierdzenia nieważności umów
Blog

Kredyty „frankowe” dla przedsiębiorców: Nowe możliwości stwierdzenia nieważności umów

16/02/2024
adw. Karol Chojnowski

Wstęp

Kredyty frankowe niegdyś były atrakcyjną opcją finansowania, lecz z czasem stały się poważnym obciążeniem dla wielu kredytobiorców, w tym przedsiębiorców.  Do tej pory zdecydowana większość wyroków ustalających nieważność umowy kredytu dotyczyła frankowiczów – konsumentów. Ostatnie orzecznictwo Sądu Najwyższego otwiera jednak przed przedsiębiorcami nowe możliwości do ustalenia nieważności tych obciążających umów.

Nowa perspektywa prawna

Sąd Najwyższy uchwałą z 28 kwietnia 2022 r. (sygn. III CZP 40/22) jednoznacznie stwierdził, że sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego jest pozostawienie po stronie banku możliwości swobodnego kształtowania kursu waluty obcej stosowanego do przeliczeń, mających bezpośredni wpływ na wysokość zobowiązania kredytobiorcy. W konsekwencji na podstawie art. 58 § 1 - 3 k.c. w związku z art. 3531 k.c. sąd stwierdza nieważność umowy dotkniętej taką wadą lub nieważność konkretnego zapisu zawartego w umowie. Oznacza to, że nawet działalność gospodarcza nie wyklucza możliwości dochodzenia ustalenia nieważności umów kredytów indeksowanych lub denominowanych do obcej waluty.

Specyfika przedsiębiorców-frankowiczów

Przedsiębiorcy biorący kredyty we frankach stają przed dodatkowymi wyzwaniami, takimi jak wyższe koszty postępowania sądowego, tj. 5% od wartości przedmiotu sporu oraz inaczej liczony termin przedawnienia. Niemniej jednak, sądy zaczynają pozytywnie rozstrzygać sprawy, uznając całe umowy za nieważne, co otwiera drogę do odzyskania znaczących sum.

Podsumowanie

Obecnie dla przedsiębiorców szanse do ustalenia nieważności niekorzystnych umów frankowych są teraz większe niż kiedykolwiek. Kancelarie Wieniawska Adwokaci oferują wsparcie i doradztwo na każdym etapie procesu, dążąc do maksymalizacji szans na korzystne rozstrzygnięcie.

Zapraszamy do przesyłania umów kredytowych celem ich bezpłatnej kwalifikacji.

5/5
Twoja ocena
Dziękujemy za ocenę
Komentarze z facebooka
INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.