Obowiązek alimentacyjny na rzecz drugiego małżonka
Blog

Obowiązek alimentacyjny na rzecz drugiego małżonka

23/03/2021
adw. Aleksandra Bieniek

 

Czym są alimenty na rzecz jednego z małżonków?

Alimenty na rzecz współmałżonka są stałym, comiesięcznym świadczeniem pieniężnym, orzekanym przez sąd na wniosek jednego z małżonków.

 

Kiedy można wystąpić o alimenty?

Z roszczeniem o zasądzenie alimentów można wystąpić w toku postępowania o rozwód przed sądem okręgowym, bądź też występując z osobnym pozwem o zapłatę alimentów już po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego do właściwego sądu rejonowego. Możliwość uzyskania alimentów od byłego małżonka zależy od kilku kwestii:

- po pierwsze - niezbędne jest ustalenie jakie konsekwencje finansowe będą się wiązały z orzeczeniem rozwodu,

- po drugie - jaka jest sytuacja finansowa współmałżonka,

- po trzecie - w jaki sposób nastąpiło orzeczenie o rozwodzie małżonków - czyli czy małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód bez orzekania o winie, czy też doszło do ustalenia wyłącznej winy jednego małżonka, bądź czy małżonkowie zostali uznani za wspólnie winnych rozpadu pożycia małżeńskiego.

 

Kiedy zachodzi konieczność orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym jednego małżonka na rzecz drugiego?

W przypadku gdy związek małżeński zostaje rozwiązany przez rozwód bez orzekania o winie bądź też w przypadku orzeczenia przez sąd winy obojga małżonków – małżonek uprawniony do dochodzenia alimentów na swoją rzecz musi znajdować się w niedostatku. Wobec tego, małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego stron może występować o alimenty od drugiego małżonka tylko, jeśli na skutek orzeczenia rozwodu podpadł w niedostatek.

W przypadku gdy alimentów domaga się współmałżonek od małżonka uznanego przez sąd za wyłącznie winnego - niezbędnym jest ustalenie, że orzeczenie rozwodu pociąga za sobą istotne pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

 

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny małżonka?

Obowiązek alimentacyjny jednego małżonka względem drugiego, w przypadku gdy orzeczenie rozwodu nastąpiło z winy obu stron, bądź też bez orzekania o winie jest ograniczony czasowo. W tym przypadku można bowiem domagać się alimentów jedynie przez okres 5 lat od orzeczenia rozwodu bądź do czasu zawarcia nowego związku małżeńskiego przez małżonka, na którego rzecz zostały ustanowione alimenty. Jedynie w wyjątkowych przypadkach sąd na wniosek małżonka uprawnionego może przedłużyć wskazany wyżej 5 letni okres.

W przypadku gdy alimenty zostały zasądzone od małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego, nie ma jakichkolwiek ograniczeń czasowych dla obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny może obciążać małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego nawet dożywotnio. 

 

Alimenty na rzecz byłego małżonka, a zawarcie małżeństwa bądź pozostawanie w związku partnerskim (konkubinat).

Obowiązek alimentacyjny wygasa w przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego przez małżonka uprawnionego do alimentów. Wobec tego nie można uznać, że sam nowy, nieformalny związek powoduje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Należy przy tym mieć jednak wskazać, że wstąpienie w nowy, nieformalny związek może mieć wpływ na zmniejszenie alimentów bądź też na ich uchylenie w zależności od okoliczności. W tej sytuacji były małżonek - zobowiązany do łożenia alimentów musi wystąpić do sądu z odpowiednim roszczeniem i sąd ocenia wówczas, czy faktycznie nastąpiły okoliczności uzasadniające obniżenie alimentów, czy też uzasadniające całkowite uchylenie zasądzonych alimentów na rzecz drugiego małżonka.

 

Jak znieść alimenty na drugiego małżonka?

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Ustawodawca nie wskazuje jakie konkretne przypadki muszą zaistnieć, żeby można było uchylić alimenty na współmałżonka.

Od konkretnego przypadku zależy, czy zmiana stosunków jest na tyle istotna, żeby można było znieść obowiązek alimentacyjny względem współmałżonka.

 

Ile wynoszą alimenty na byłego małżonka?

Małżonek może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Ustalenie, ile konkretnie będą wynosić alimenty na byłą żonę czy byłego męża zależy zatem od wielu czynników i sytuacji osobistej i finansowej stron, co jest ustalane w toku postępowania przed sądem o alimenty.

 

W przypadku chęci omówienia indywidualnej sprawy zachęcamy do kontaktu.

4.6/5
Twoja ocena
Dziękujemy za ocenę
Komentarze z facebooka
INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.