Kolejne prawomocne wyroki Sądów w zakresie sankcji kredytu darmowego
Blog

Kolejne prawomocne wyroki Sądów w zakresie sankcji kredytu darmowego

20/10/2023
adw. Karol Chojnowski

 

 

Październikowe sukcesy kancelarii – uzyskaliśmy kolejne prawomocne wyroki Sądów w zakresie sankcji kredytu darmowego.

 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oddalił apelację Pozwanej – Banku Pocztowego S.A., przyjmując argumentację strony reprezentowanej przez Kancelarię, popartą twierdzeniami Sądu I instancji w wyroku z dnia 28.12.2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację od wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 14.12.2022 r.

 

Dla przypomnienia – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zasądził od Banku Pocztowego S.A. na rzecz strony powodowej kwotę 4 353,66 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 22.01.2022 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie zasądził w I instancji od Alior Bank. S.A. kwotę 12.896,13 od 23 lutego 2022 r.

 

Sprawy z ramienia Kancelarii prowadzili adw. Aleksandra Bieniek oraz adw. Konrad Łosicki.

 

Sankcja Kredytu Darmowego - co to jest?

 

Dla przypomnienia - konsument po złożeniu oświadczenia w odpowiednim terminie, jeżeli bank naruszył obowiązki informacyjne wobec klienta, może spłacać kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy. Innymi słowy spłaca wtedy sam kapitał.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z kancelarią celem przeprowadzenia weryfikacji Państwa umów kredytowych pod kątem możliwości uzyskania kredytu darmowego.